Alla delar bilder på Facebook, Pinterest och Instagram så kanske är det här amerikanska företaget något spännande på spåret?? Coastermatic framkallar fyra dryckesunderlägg för 25 dollar. Ny sätt att sprida bilder? Kanske…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>